Ms 086_076

Ta XXXV. Postaua. De ny shihrosti pred skushnjauo, na letim ſuetu.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 104r-105r : fol.104r-105v
naslov: Ta XXXV. Postaua. De ny shihrosti pred skushnjauo, na letim ſuetu.
incipit: Syn, ty nikuli sasihran nebosh na letim suetu, ſamuzh koker dolgu shiu bodesh, vselej bo tebi duhounu oreshje potrebnu.
eksplicit: ſamuzh telu inu dushizo sa Boshje zhasti uolo stanouitnu goridaj. Jest tebi popolnoma bom poernil: iest s tabo, vsi reuj inu nadlugi.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_076. Ta XXXV. Postaua. De ny shihrosti pred skushnjauo, na letim ſuetu.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_076/VIEW/ [ datum dostopa ]