Ms 086_077

Ta XXXVI. Postaua. Super nemarne tih ludy sodbe.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 105r-106r : fol.105r-106r
naslov: Ta XXXVI. Postaua. Super nemarne tih ludy sodbe.
incipit: Syn, uersi tuoje serze obstanouitno v Buga, inu nebuiſe ludske sodbe kir tebe ta uest duhouniga inu nedolshniga sprizhuje.
eksplicit: Samuzh ueliko uezh k mneni v nebu gledaj, dokler sem mogozh tebe isdreti od use sramote inu kriuize inu enimu usakaterimu pouerniti po suoih delih.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_077. Ta XXXVI. Postaua. Super nemarne tih ludy sodbe.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_077/VIEW/ [ datum dostopa ]