Ms 086_091

Ta L. Postaua. Koku se ima en Vbog inu reuen zhlouik v Boshje roke gori isrozhiti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 123r-125r : fol.123r-125r
naslov: Ta L. Postaua. Koku se ima en Vbog inu reuen zhlouik v Boshje roke gori isrozhiti.
incipit: Gospud Bug Sueti ozhe, bodi sedaj inu uekomaj shegnan: Sakai koker hozh, toku je sturjenu: inu kar delash, tu je dobru.
eksplicit: Sakai kuliker je eden v tuoih ozheh, tulik je, inu nizh uegshj, prauj ta pohleuni Sueti Franciscus.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_091. Ta L. Postaua. Koku se ima en Vbog inu reuen zhlouik v Boshje roke gori isrozhiti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_091/VIEW/ [ datum dostopa ]