Ms 086_092

Ta LI. Postaua. De se jma spohleunjmi rizhmi okuli hoditi, kadar te naruegshi odstopio.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 125v-126r : fol.125v-126r
naslov: Ta LI. Postaua. De se jma spohleunjmi rizhmi okuli hoditi, kadar te naruegshi odstopio.
incipit: Syn, ne moresh vselej vrozheishj shelj teh zhednosti stati tudi na uigshjm tiga oglediuajna mesti prebiuati; ſamuzh je vzhaſsi potreba, h perroienimu skasheinu, h dolejnim rizhem doli stopiti.
eksplicit: Sakaj jest bodem tebe na delu posabiti sturil inu snotrainiga pokoja vshiatj dopustil. Resgernil bodem pred tabo traunike tih ___iſsem, de sreshjrienim serzam, bodesh sazhel tezhi moih ſapuvidi cesto. Inu porezhesh: ny, ny urednu terplejne letiga zhaſsa, te prihodeozhe zhasty, katera bode nam resodeita.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_092. Ta LI. Postaua. De se jma spohleunjmi rizhmi okuli hoditi, kadar te naruegshi odstopio.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_092/VIEW/ [ datum dostopa ]