Ms 086_093

Ta LII. Postaua. De se zhlouik nima sa troshta uredniga dershati, ſamuzh ueliko uezh shlakou dolshan.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 126r-127v : fol.126r-127v
naslov: Ta LII. Postaua. De se zhlouik nima sa troshta uredniga dershati, ſamuzh ueliko uezh shlakou dolshan.
incipit: Gospud, iest niſſem ureden tuoiga troshta, tudi obeniga duhouniga doma obyskaina: inu satoraj prauizhnu smanu okuli hodish, kada mene vbosiga inu reuniga pustish.
eksplicit: Tam je tu mestu tiga perteka pred oblizhiam ſerdatiga ſourashnika. Tam ſe ozhisti inu operi, kar je kulj od dergoud vkup slezhenu inu omadeshjnu bilu.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_093. Ta LII. Postaua. De se zhlouik nima sa troshta uredniga dershati, ſamuzh ueliko uezh shlakou dolshan.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_093/VIEW/ [ datum dostopa ]