Ms 086_101

Ta LIX Postaua. De se jma use vupajne inu savupajne le v Bugi jemeti.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 140r-141r : fol.140r-141r
naslov: Ta LIX Postaua. De se jma use vupajne inu savupajne le v Bugi jemeti.
incipit: Gospud kateru je moie ſavupajne, kateri jest na letim suetu jmam?
eksplicit: Vari inu hrani dushizo ſlushabnika tuoiga, vmej toku mnogitero neuarnostio mineozhiga shiulejna, inu vtouarushtuj tuoje milosti, uiſhai pò poti pokoia, 'h domouini uezhne suitlobe. Amen. Konez. 3. Bukou.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_101. Ta LIX Postaua. De se jma use vupajne inu savupajne le v Bugi jemeti.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_101/VIEW/ [ datum dostopa ]