Ms 086_107

Ta V. Postaua. Glas Gospodui. Od urednosti tiga Sacramenta, inu Farshkiga stanu.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: proza :
locus shema: ff cilj: 153r-154r : fol.153r-154r
naslov: Ta V. Postaua. Glas Gospodui. Od urednosti tiga Sacramenta, inu Farshkiga stanu.
incipit: Debi ſi Anialsko snagu ini zhistost jemel, inu ſuetiga Jansha Karstnika suetost , bi ureden nebil, tiga Sacramenta prejeti, ny shnim okuli hoditi.
eksplicit: Kadar ta mashnik mashuje, Boga zhasty, Ainalze, Sueta Cerkou istaruje, shiuim pomaga, mertuim pokoi daruje, ini ſebe ſamiga vsiga dobriga deleshniga stury.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-02-14Matija Ogrin: Vsebinski dodatki in podrobnosti.
  • 2008-10-02Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo besedil.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 086_107. Ta V. Postaua. Glas Gospodui. Od urednosti tiga Sacramenta, inu Farshkiga stanu.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_086_107/VIEW/ [ datum dostopa ]