Ms 088_13

Nagovor na fol. 94Cr


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pridiga :
locus shema: ff cilj: 094Cr : fol. 094Cr
naslov uredniški slov. : Nagovor na fol. 94Cr
incipit: pojmo k' Bethleemski stalizi, zankaj bomo uidili tu nourojenu dete Jeſusa, kateri ſe ſueti kakor tu rumeno ſonze
eksplicit: zhe ta lepota Josephoua ie bila en urshoh, de ludje so tekli niega gledat: ah! koku ueliku uezh ima urshoh bitu, tuoja lepota, ò moj sladki, inu zartani Jesus, kateri si en shpegou bres madesha, en peld ozheta nebeshkiga.
opomba: Za slovenskim delom sledi kratko besedilo v latinščini.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-09-24Matija Ogrin: Strukturni dodatki, ureditev.
  • 2009-10-16Katja Mihurko Poniž: Prvi osnutek opisa z osnovno strukturo podatkov.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 088_13. Nagovor na fol. 94Cr. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_088_13/VIEW/ [ datum dostopa ]