Ms 095

Pismo Nikolaja Koprivca s slovenskimi stavki iz leta 1598

Latinsko pismo Nikolaja Koprivca, župnika v Radečah, ljubljanskemu škofu Tomažu Hrenu s slovenskim nagovorom in posameznimi stavki iz leta 1598. ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka NSAL : NŠAL, Zbirka listin, 1598 II. 5., Radeče
vsebina rokopisa:
povzetek: Latinsko pismo Nikolaja Koprivca, župnika v Radečah, ljubljanskemu škofu Tomažu Hrenu s slovenskim nagovorom in posameznimi stavki iz leta 1598.
razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pismo, ekleziastični: škofijski kleriki :
naslov izvirni lat. : Rmo in Chriſto Patri Dno Dno Thomae Epo Labacenſis Dno ac Patrono ſuo obseruantiſsmo
naslov uredniški slov. : Pismo Nikolaja Koprivca s slovenskimi stavki iz leta 1598
incipit slov. : Prelubi muj Slati, Zartani, lubesniui jenu milostiui Gospud Scof. Mÿr Boſhÿ ſ'uami.
eksplicit: Datum Radſchoch, die 5. Febrio. Anno 598. R. D. V. Seruus Nicolaus Copriuizius mpria
fizični opis:
opis objekta oblika: samostojni list :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: papir

obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 217
širina: 208
opis rok roke: 1 :
opomba o roki:

Avtograf Nikolaja Koprivca.

zgodovina:
izvor:
kraj nastanka: Radeče
čas nastanka: 5. 2. 1598
provenienca: Radeče – Škofija Ljubljana – Nadškofijski arhiv Ljubljana
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2011-08-19Boris Golec: Celoten opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 095. Koprivc, Nikolaj: Pismo Nikolaja Koprivca s slovenskimi stavki iz leta 1598. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_095/VIEW/ [ datum dostopa ]