Bibl 023

Slovenščina v dokumentih skozi stoletja


monografska raven:
naslov: Slovenščina v dokumentih skozi stoletja
naslov: Razstava ob 25-letnici samostojnega delovanja Arhiva Slovenije
zapis o odgovornosti:
odgovornost: Katalog sestavil
ime: Janez Kos [et al.]
urednik: Ema Umek
impresum:
izdal: Arhiv Slovenije
mesto publikacije: Ljubljana
datum: 1971
obseg enote enota: pp : 40
podatki o seriji:
naslov: Publikacije Arhiva SR Slovenije
naslov: Katalogi
obseg enote enota: vol : 1