Ms 114_12

Ta 12 Peisem od Divize M. Zhistga spozhetja


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 029r do: 030r : 29r–30r
naslov: Ta 12 Peisem od Divize M. Zhistga spozhetja
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_12. Ta 12 Peisem od Divize M. Zhistga spozhetja . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_12/VIEW/ [ datum dostopa ]