Ms 114_18

Ta III. Pesſem od SS. Reshniga Telesſa.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 038r do: 040r : 38r–40r
naslov: Ta III. Pesſem od SS. Reshniga Telesſa.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_18. Ta III. Pesſem od SS. Reshniga Telesſa. . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_18/VIEW/ [ datum dostopa ]