Ms 114_19

Ta IV pesſem od S. Nedele.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 040r do: 042r : 40r–42r
naslov: Ta IV pesſem od S. Nedele.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_19. Ta IV pesſem od S. Nedele.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_19/VIEW/ [ datum dostopa ]