Ms 114_27

Ta XII Pesſem od S. Franciska Xaveriusa


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 061r do: 062v : 61r–62v
naslov: Ta XII Pesſem od S. Franciska Xaveriusa
incipit: Lesſem Lesſem pridi na prizho / Dalni nu blishni folk vaſ / Lesſem lesſem tebe klizhe / Sveti Francisk Xaveriuſ / Na tem svetem hribzu strashe / Gorniga gradu Fare
eksplicit: O Sveti Francisk s tojo roko / Shegnei Dushe tellesa / Shitnu pule vinske gore / Pomagei nam u Nebesa. Amen.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_27. Ta XII Pesſem od S. Franciska Xaveriusa. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_27/VIEW/ [ datum dostopa ]