Ms 114_28

Ta XIII Pesſem od S. Mashe.


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 063r do: 067v : 63r–67v
naslov: Ta XIII Pesſem od S. Mashe.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_28. Ta XIII Pesſem od S. Mashe.. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_28/VIEW/ [ datum dostopa ]