Ms 114_29

Ta XIV Pesſem na Sveti Vezher


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 068r do: 070r : 68r–70r
naslov: Ta XIV Pesſem na Sveti Vezher
incipit: O Bodte vesſeli, usi ta sveti vezher / Kir boste imeli, / skorei ta sveti mir
opomba: Po dva metrična verza pisana v eni vrstici, grafično ločena z vejico.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_29. Ta XIV Pesſem na Sveti Vezher. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_29/VIEW/ [ datum dostopa ]