Ms 114_30

TA XV Pesſem od SS. treh Krailu


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 070v do: 075r : 70v–75r
naslov: TA XV Pesſem od SS. treh Krailu
incipit: Na svet vezhir je von pershla / Ena svesda je vidit bla / ... / U leti Svesdi je vidit blu / Enu Deitize maihinu
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_30. TA XV Pesſem od SS. treh Krailu. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_30/VIEW/ [ datum dostopa ]