Ms 114_31

Ta XVI Pesſem od D. M. Na u Nebu setia ali shmarni dan


razčlenjena rokopisna enota zvrst besedila: pesem :
locus od: 075v do: 078v : 75v–78v
naslov: Ta XVI Pesſem od D. M. Na u Nebu setia ali shmarni dan
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-03-17Matija Ogrin: Vsebinski dodatki.
  • 2017-03-03Matija Ogrin: Kodikološki opis in naslovi pesmi.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 114_31. Ta XVI Pesſem od D. M. Na u Nebu setia ali shmarni dan . URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_114_31/VIEW/ [ datum dostopa ]