Ms 115

Pesmarica s Svete Planine

Rokopis na 29 ohranjenih listih Pesmarica s Svete Planine je ostanek obširnejše pesmarice, ki je nastala pri božjepotni cerkvi Matere Božje na Sveti Planini nad ...

identifikator rokopisa:
država: Slovenija
naselje: Ljubljana
identifikacijska številka Nuk : Ms 1485/II/4
vsebina rokopisa:
povzetek:

Rokopis na 29 ohranjenih listih Pesmarica s Svete Planine je ostanek obširnejše pesmarice, ki je nastala pri božjepotni cerkvi Matere Božje na Sveti Planini nad Zagorjem ob Savi sredi 18. stoletja. Vsebuje 14 daljših pesmi in nekaj fragmentov. Sveta Planina je bila kot romarska pot zelo priljubljena, rokopis vsebuje med več marijanskimi pesmimi najmanj štiri, namenjene češčenju Marije v tej cerkvi. Pesem Ta Zheterta od Suete Planine posebej omenja Marijin razgled po Štajerskem in Kranjskem, saj cerkev stoji ravno na meji med deželama. Nekatere se pojavljajo v več rokopisih: Peiſsem od Svete Matere boschie na Sveti Planin je zapisana tudi v nekoliko mlajši Krebsovi pesmarici (fol. 50). Proti koncu vsebuje rokopis tudi štiri katehetične pesmi. Med njimi je Peiſsem od ferdamane Dushe, ki je prepisana iz Stržinarjeve pesmarice, isti vir ima tudi daljša marijanska pesem v obliki dvogovora Peiſſem Klagvaine enga Greishnika inu troshtaine Dvize Marie. Isti vir ima zadnja v rokopisu, Peiſem od Svete Mariethe Cortone. Katehetična Peiſsem od Smarti, na Visho od Angela Varha obsega kar 20 osemvrstičnic; verjetno so jo peli in prirejali tudi kot mrliško pesem: verzija v tem rokopisu v 19. kitici omenja konkretnega pokojnika: Likar je en marlizh poſtau, / u meid martve biu poloshen.

Rokopis sta napisali dve sočasni roki pred letom 1770, ko je nastal na fol. 8r poznejši vpis z barvnim svinčnikom: Gaspar Polakus Pio ano 1770. Na fol. 9v pa je vpis iz druge polovice 19. stoletja v gajici: Dežman Jakob Organist Potoška vas. Ta, tretja roka je na tri strani, ki so v rokopisu ostale prazne, dopisala razne dodatke, večji dodatek je Slovesna pesem od Božje Potne Cerkve Matere Marije, ki ji je dodana kitica za pobožnost na Sveti Planini kot tudi kitica za češčenje Marije na Svetih Višarjah, kar kaže na romarsko uporabo tega rokopisa še v poznem 19. stoletju.

Pisava prvih dveh rok izkazuje močan vpliv baročne in nemške grafije (starejših) predlog, iz katerih so pesmi prepisane, z rabo črk in skupin ÿ, ch, sch, ü, w, kar kaže izrazit vpliv nemškega pravopisa: u uelikich bolesnich; u nawarnast na tech wodach; poschegnai nasch ipd. Nekatere rime so evidentno poškodovane zaradi vpliva narečja na zapisovanje glasov.

razčlenjena rokopisna enota:
naslov uredniški slov. : Pesmarica s Svete Planine
incipit slov. : Dushizam sviz pomagali, / Dej jem Vezhnu Veſsele.
eksplicit: Kir ſeje tok ſpokorila, / De je ratala Svetniza.
fizični opis:
opis objekta oblika: kodeks :
opis pisne podlage material: papir :
pisna podlaga:
material: Debelejši, zelo porjavel papir, razmik žic v situ variira od 25 do 30 mm, na fol. 8 in 10 fragm. vodnih znakov.
obseg:
dimenzije list enota: mm :
višina: 171
širina: 114
foliacija: Številčenja ni.
kolacija leg:
formula: 3(-1) + 8 + 8 + 8 + 2

Ohranjeni rokopis je bil prvotno del obširnejše knjige, nato doma zvezan s šivi pravokotno v liste. Sešitek sestavlja pet preganjenih leg, ohranjenih je 29 listov, tretjemu listu je odtrgana spodnja četrtina, za njim je bil en popisan list (morda dva) iztrgan.

opis rok roke: 2 :
opomba o roki:

Poleg glavne roke je na nekatere prazne strani dopisala druga roka dodatke že v gajici (2. polovica 19. stol.).

opis okrasja:

Posebnih grafičnih dodatkov rokopis nima, pač pa ima nekaj umetelnih, baročno izpisanih naslovov.

opis vezave:

zgodovina:
izvor:
čas nastanka ne po: 1770 ne pred: 1729 : Sreda 18. stoletja
provenienca: Vpis na fol. 9, dopolnjen že v NUKu, navaja, da je rokopis imel ob koncu 19. stoletja organist Jakob Dežman, rojen na Potoški vasi župnije Zagorje ob Savi leta 1867.
dodatni podatki:
administrativni podatki:
historiat zapisa:
vir: Opis narejen neposredno po rokopisu.
  • 2017-04-04Matija Ogrin: Vsebinski dodatki k opisu.
  • 2017-03-22Matija Ogrin: Kodikološki opis.
Navajanje tega rokopisa:
Register slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja. Ms 115. Pesmarica s Svete Planine. URL: http://ezb.ijs.si/fedora/get/nrss:nrss_ms_115/VIEW/ [ datum dostopa ]